Bun venit!

DEVIZA ŞCOLII :

Suntem o şcoală pentru fiecare“, elevii noştri putându-şi dezvolta aptitudinile şi dobândi competenţe  care să-i ajute la o rapidă inserţie pe piaţa muncii .
Trebuie să reuşim pentru că noi construim viitorul, iar învăţătura este prioritară.

Dorința noastră este să oferim  un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze atât  pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”

Misiunea și valorile școlii

MISIUNEA ŞCOLII

În concordanţă cu politica promovată în contextual dezvoltării durabile a comunităţii brăilene prin calitatea formării de cadre în domeniile : Servicii şi Resurse naturale şi protecţia mediului , misiunea şcolii va fi orientată spre :

 • O şcoală ce valorifică la maxim resursa umană – formare, implicare, stimulare pentru că : “ Omul sfinţeşte locul “,
 • O şcoală centrată pe elev – un demers didactic personalizat şi adaptat intereselor cognitive ale elevului pentru că dezvoltăm “ un învăţământ pentru fiecare şi nu un învăţământ pentru toţi “,
 • O şcoală parteneră – dezvoltare de parteneriate locale , naţionale pentru valorificarea experienţelor pozitive pentru că : “ împreună înseamnă mai mult decât unul singur “.

 Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Misiunea şcolii vizează oferirea posibilităţii fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de a-şi continua studiile în funcţie de aptitudini şi interese, fie în formele de învăţământ superior sau postliceal , fie de a se integra pe piaţa muncii, valorificându-şi pregătirea dobândită.

VALORI PROMOVATE

 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
 • Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii

Liceul Tehnologic “Gh.K.Constantinescu” este o unitate de învăţământ în care se dezvoltă următoarele profiluri:

 • Prin învățământ profesional de 3 ani:
  • Agricultură/ agricultor culturi de câmp;
  • Estetica și igiena corpului omenesc/ frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist;
  • Turism și alimentație/ ospătar/ bucătar;
  • Industrie alimentară/ brutar- patiser/ preparator produse din carne și pește;
 • Prin liceu tehnologic :
  • Resurse naturale şi protecţia mediului/ Agricultura/Tehnician agronom, Tehnician horticultor, Tehnician în agroturism, Tehnician veterinar
  • Resurse naturale şi protecţia mediului/Industrie alimentară/ Tehnician în industria alimentară
  • Servicii/Turism și alimentatie/ Tehnician in gastronomie
  • Servicii/Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor-stilist
 • Prin şcoală postliceală:
  • Servicii/Turism și alimentatie/Agent de turism-ghid
  • Servicii/Turism și alimentatie/ Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie
  • Servicii/Estetica și igiena corpului omenesc/ Cosmetician
 • Prin şcoală de maiştrii:
  • Agricultură/ Maistru agronom
  • Agricultură/ Maistru mecanic agricol

Scopul acestei organizaţii este de a răspunde prompt nevoilor de formare profesională a tinerilor în domeniile amintite mai sus asigurând o bază materială adecvată , dar şi personal didactic cu competenţe deosebite.

Paleta largă  specializări răspunde cu promptitudine  şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, şcoala noastră venind în întâmpinarea nevoilor comunităţii, a dorinţelor elevilor şi familiilor acestora.

Absolventul :

 • va avea capacitatea de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
 • va reuși să valorizeze rezultatele propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământului superior;
 • va avea capacitatea de integrare activă în grupurile sociale diferite, familie , mediul profesional, prieteni, etc,
 • va avea competenţe funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe);
 • va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, demnitatea umană, schimbul liber de opinii, promovând o viaţă socială de calitate;
 • va reuși să se adapteze cu ușurinţă noilor cerinţe ale societăţii europene.