Simulare probe scrise ale examenului de Bacalaureat 2018

Calendarul de desfășurare al simulărilor pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2018 este următorul:

  • 19 martie 2018 – Proba E) a) – probă scrisă – Limba și literatura română
  • 21 martie 2018 – Proba E) c) – probă scrisă – Probă obligatorie a profilului – Matematică
  • 22 martie 2018 – Proba E) d) – probă scrisă – Probă la  alegere a profilului/specializării

– Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană
– Biologie vegetală și animală
– Geografie

Accesul elevilor în sala de examen este permis până la ora 8:30.
Probele încep la ora 9:00.
Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor – 3 ore