Misiunea și valorile școlii

MISIUNEA ŞCOLII

În concordanţă cu politica promovată în contextual dezvoltării durabile a comunităţii brăilene prin calitatea formării de cadre în domeniile : Servicii şi Resurse naturale şi protecţia mediului , misiunea şcolii va fi orientată spre :

 • O şcoală ce valorifică la maxim resursa umană – formare, implicare, stimulare pentru că : “ Omul sfinţeşte locul “,
 • O şcoală centrată pe elev – un demers didactic personalizat şi adaptat intereselor cognitive ale elevului pentru că dezvoltăm “ un învăţământ pentru fiecare şi nu un învăţământ pentru toţi “,
 • O şcoală parteneră – dezvoltare de parteneriate locale , naţionale pentru valorificarea experienţelor pozitive pentru că : “ împreună înseamnă mai mult decât unul singur “.

 Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Misiunea şcolii vizează oferirea posibilităţii fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de a-şi continua studiile în funcţie de aptitudini şi interese, fie în formele de învăţământ superior sau postliceal , fie de a se integra pe piaţa muncii, valorificându-şi pregătirea dobândită.

VALORI PROMOVATE

 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
 • Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.