Proiectul ROSE – activități extrașcolare

Activități extrașcolare incluse în proiectul ROSE “Școala-șansa mea”
Vizită culturală Bucureşti – 15 elevi
Vizită culturală Dobrogea – 25 elevi

Excursiile se adresează elevilor de liceu. Elevii 
participanti vor fi selectați după depunerea de cerere de înscriere.
Selecția va avea în vedere:
∙ Nota la purtare
∙ Rezultatele la învățătură
∙ Absențele
∙ Participarea la activitățile extrașcolare

Termen de înscriere: Marți, 24 aprilie 2018
Dirigintele clasei va prelua cererile.